Natuurboerderij het Bolhuis

Natuurboerderij het Bolhuis

Biovlees recht uit de natuur

In de loop der eeuwen ontstond een grote diversiteit aan rassen van boerderijdieren over heel de wereld. Ook in ons land kennen we nog steeds een grote verscheidenheid die getuigt van de veefokkerskunsten van onze voorouders. Helaas wordt deze verscheidenheid ernstig bedreigd door de industrialisering van onze landbouw. Slechts een beperkt aantal rassen staan nu in voor het overgrote deel van de landbouwproductie. Hiermee verdwijnen echter specifieke eigenschappen zoals smaak, weerstand tegen ziektes, aanpassing aan diverse omstandigheden. Dit leidt tot een verschraling in het aanbod aan landbouwproducten en op onze boerderijen. De stichting Levend Erfgoed zet zich in voor het behoud van deze bijna verdwenen rassen van runderen, schapen, geiten en kleinvee.

Natuurboerderij het Bolhuis is ook een echte Levend Erfgoedboerderij. Het Bolhuis wil een ark zijn voor deze bijna verdwenen rassen. In de eerste plaats is het Bolhuis één van de voornaamste fokkerijen van Kempische runderen en Ardense Voskoppen. Deze dieren vormen het gros van de veestapel. Daarnaast wordt er ook kleinvee gehouden.

Openingsuren